Comptia CyberWeek Voucher SY0-601, PT0-002, CS0-002, CAS-004

Trung tâm Đào tạo Comptia tại Vietnam (CertMaster) xin thông báo đợt giảm giá mạnh cuối năm cho các môn thi về an toàn và bảo mật thông tin gồm 4 môn với số lượng có hạn, thời gian đến hết ngày 3/1/2023: Comptia Security + : 299 $ 392 $ Comptia Pentest + : … Đọc tiếp Comptia CyberWeek Voucher SY0-601, PT0-002, CS0-002, CAS-004