CEH Practical eCourseware : 2.500.000 VND (giảm giá 10% cho các bạn chia sẽ tin này trên trang chủ Facebook của mình,có khuyên mãi khi đăng kí theo nhóm). Bộ tài liệu gồm có :

  • CEH v10 iLab
  • Video hướng dẫn thực hành Step by Step
  • Hướng dẫn làm iLab Hand-on (cầm tay chỉ việc)

Nếu các bạn chưa chuẩn bị được thời gian và kinh phí để tham gia các khóa học như CEH Practical thì có thể mua eCourseware để tự học. eCourseware của CEH Practical với những hướng dẫn chi tiếp theo kiểu hand on và step by step để các bạn có thể thực hành trên trình duyệt qua hệ thống CEH v10 Practical iLab dễ dàng.

Ngoài ra, eCourseware CEH v10 Practical Lab còn có các video hướng dẫn thực hành và lý thuyết để theo dõi hay tham khảo vào bất kì thời gian nào.

Hướng Dẫn Đăng Kí