Ethical Hacking – Bài Tập Thực Hành Của Học Viên p10

Exploiting Samba, Obtain Hashes, John the Ripper Hacking with Metasploit https://www.youtube.com/watch?v=ipaGeyUB0_k Các bạn lưu ý , để lấy chứng chỉ hoàn thành khóa học cần phảiLevel 1 – Hoàn Thành Security365 Practice Labs Ethical HackingLevel 2 – Hoàn tất các lab do BQT giao trên CEH v11 CBT LAB GUIDELevel 3 – Thực hiện 1 … Đọc tiếp Ethical Hacking – Bài Tập Thực Hành Của Học Viên p10

Ethical Hacking – Bài Tập Thực Hành Của Học Viên p5

SSH Tunneling https://www.youtube.com/watch?v=_NCLACZIj9I Attack The Rock MS08 067 + MS12 020 https://www.youtube.com/watch?v=CHRpLRRXbZU Các bạn lưu ý , để lấy chứng chỉ hoàn thành khóa học cần phảiLevel 1 – Hoàn Thành Security365 Practice Labs Ethical HackingLevel 2 – Hoàn tất các lab do BQT giao trên CEH v11 CBT LAB GUIDELevel 3 – Thực hiện … Đọc tiếp Ethical Hacking – Bài Tập Thực Hành Của Học Viên p5

Ethical Hacking – Bài Tập Thực Hành Của Học Viên p3

Hackademic RTB1 https://www.youtube.com/watch?v=R0z5yCarSrk Hackademic RTB2 https://www.youtube.com/watch?v=Gj3sDZRLras Các bạn lưu ý , để lấy chứng chỉ hoàn thành khóa học cần phải Level 1 - Hoàn Thành Security365 Practice Labs Ethical Hacking Level 2 - Hoàn tất các lab do BQT giao trên CEH v11 CBT LAB GUIDE Level 3 - Thực hiện 1 bài thực … Đọc tiếp Ethical Hacking – Bài Tập Thực Hành Của Học Viên p3

Exploiting Sql Injection with Nmap and Sqlmap

This article is about how to scan any target for SQL injection using NMAP and then exploit the target with sqlmap if NMAP finds the target is vulnerable to SQL injection. Now go with this tutorial for more details. Firstly Type www.vulnweb.com in URL to browse acunetix web application. Then Click the link given for the URL of Acuart as shown in the … Đọc tiếp Exploiting Sql Injection with Nmap and Sqlmap

Hack Man

Hello friends! Today we are describing how to capture NTLM Hash in a local network. In this article, we had captured NTLM hash 4 times through various methods. Before we proceed towards attacking techniques, let’s read the brief introduction on NTLM Hash. The acronym for word NTLM is made by combining the following terms: NT: … Đọc tiếp Hack Man

Bổ sung snmpwalk cho Parrot OS Sec

snmpwalk là tiện ịch thuộc gói snmp client khá hưu dụng khi enum SNMP. Đây là công cụ có sẳn trên Kali Linux. Còn Parrot OS Sec các bạn cần chạy lệnh sau đây để cài đặt #sudo apt-get install snmp thử chạy #snmpwalk Sẽ thấy kết quả như hình sau

Happycorp:1 Vulnhub Walkthrough

This is another post on vulnhub CTF “named as “HAPPYCORP:1” by Zayotic. It is designed for VMware platform, and it is a boot to root challenge where you have to find flags to finish the task assigned by the author. You can download it from here: https://www.vulnhub.com/entry/happycorp-1,296/ Penetrating Methodologies Scanning NetdiscoverNmap Enumeration NFS-ShareMount share directoryObtain user.txt … Đọc tiếp Happycorp:1 Vulnhub Walkthrough

Remote Code Execution Using Impacket

In this post, we are going to discuss how we can connect to Victims machine remotely using Python libraries “Impacket” which you can download from here. Table of Content About Impacketatexec.pypsexec.pysmbexec.pywmiexec.py About Impacket Impacket is a collection of Python classes for working with network protocols. Impacket is focused on providing low-level programmatic access to the packets … Đọc tiếp Remote Code Execution Using Impacket

CEHv11 Plus / Module 4.2 SNP Enumeration & Pentest HA Pandavas

Chương 4 với vài chục lab khá thú vị, đến phần snmp enum thì họ quét chơi chơi còn chúng ta làm cho tới nơi luôn. Trên Parot nó có sẳn snmp-check, nhưng thiếu snmpwalk do đó các bạn nên cài thêm như với 2 tool searchsploit và showmount ... Kali thì có đủ... Mới … Đọc tiếp CEHv11 Plus / Module 4.2 SNP Enumeration & Pentest HA Pandavas

CEHv11+ / SNMP CTF [Mod 4 ENUM SNMP] HA: Pandavas Vulnhub Walkthrough

https://akademy.edu.vn/course/khoa-hoc-cehv11-truc-tuyen/ Đây là lab bổ sung cho mod 4 của CEH v11. Trong chương trình chính khóa thì tài liệu minh họa các bước dò quét SNMP thông thường và dùng thêm softperfect. Nhưng chúng ta sẽ làm tới luôn để nắm cho vững và cover cả kiến thức cần có trong OSCP vể SNMP. … Đọc tiếp CEHv11+ / SNMP CTF [Mod 4 ENUM SNMP] HA: Pandavas Vulnhub Walkthrough

DC-1: Vulnhub Walkthrough

Hello friends! Today we are going to take another boot2root challenge known as “DC-1: 1”. The credit for making this VM machine goes to “DCAU” and it is another boot2root challenge in which our goal is to get root access to complete the challenge. You can download this VM here. Security Level: Beginner Penetrating Methodology: IP … Đọc tiếp DC-1: Vulnhub Walkthrough

Comprehensive Guide to tcpdump (Part 1)

In this article, we are going to learn about tcpdump. It is a powerful command-line tool for network packet analysis. Tcpdump helps us troubleshoot the network issues as well as help us analyze the working of some security tools. Table of Content IntroductionAvailable OptionsList of interfacesDefault workingCapturing traffic of a particular interfacePacket countVerbose modePrinting each … Đọc tiếp Comprehensive Guide to tcpdump (Part 1)

Hack the Lin.Security VM (Boot to Root)

As we know how some weak misconfiguration sudo rights can lead to root privilege escalation and today I am going to solve the CTF “Lin. Security – Vulnhub” which is a design on weak sudo right permissions for beginners to test their skill set through this VM. This lab has been designed by the researcher … Đọc tiếp Hack the Lin.Security VM (Boot to Root)

Linux Privilege Escalation using Misconfigured NFS

After solving several OSCP Challenges we decided to write an article on the various methods used for Linux privilege escalation, which can be helpful for our readers in their penetration testing projects. In this article, we will learn how to exploit a misconfigured NFS share to gain root access to a remote host machine. Table … Đọc tiếp Linux Privilege Escalation using Misconfigured NFS

CEH v11 PLUS : SearchPloit & ShowMount 4 VẸT

KALI vs Parrot xứng đáng là đối thủ của nhau trong lĩnh vực hacking tool. Có nhiều công cụ Parrot có sẵn mà Kali không có và ngược lại.Trong bài trươc toi đã minh họa cách cài searcsploit trên parrot.Nay ta sẽ tìm hiểu thêm showmount, một tiện ích rất hay và hữu ích cho … Đọc tiếp CEH v11 PLUS : SearchPloit & ShowMount 4 VẸT

Ôn Thi Chứng Chỉ CEH ANSI – Thi Trước Tháng 3/2021

CEH VIETNAM đã và đang huấn luyện cho hàng trăm người thi đạt chứng chỉ CEH ANSI. Sau tháng 3/2021 ECCouncil sẽ đổi đề thi do đo các bạn nào đang có nhu cầu học ôn luyện thi chứng chỉ CEH ANSI hãy nhanh chóng tiến hành. Gói ôn luyện thi chứng chỉ CEH ANSI … Đọc tiếp Ôn Thi Chứng Chỉ CEH ANSI – Thi Trước Tháng 3/2021

Bổ Sung SearchSploit Cho Parrot OS SEC

Một trong những "đặc sản" của Kali Linux chính là searchsloit. Trên Vẹt nó không có do đó các bạn hãy git clone searchsploit từ trang github (lưu ý folder /home/cehv11/ là trên máy của instructor, các bạn có thể tạo 1 thư mục khác) sudo git clone https://github.com/offensive-security/exploitdb.git /home/cehv11/ Rồi thực hiện lệnh sau để tạo … Đọc tiếp Bổ Sung SearchSploit Cho Parrot OS SEC

CEH v11 Lab – Zero Logon Attack

CEH v11 Lab : Zero Logon Attack Giới thiệu khóa học trực tuyến CEH v11 http://akademy.edu.vn/course/khoa-hoc-cehv11-truc-tuyen/ Phần 1 : Giới Thiệu Về Lổ Hỗng Zero Logon Vào ngày 14 tháng 9, Secura đã phát hành một whitepaper cho CVE-2020-1472, cho phép kẻ tấn công chuyển từ Zero sang Domain Admin trong khoảng một phút. Họ … Đọc tiếp CEH v11 Lab – Zero Logon Attack