Gợi Ý Đề Tài Phân Tích Tấn Công Máy Chủ Web

BQT có nhận được yêu cầu hỗ trợ lên mô hình phân tích và phát hiện tấ công máy chủ Web Đầy là chủ đề thuộc lĩnh vực CHFI v9 Về lab tự xây dựng dễ nhất là theo mô hình lab PENTEST + mà chúng tôi có công bố qua kênh như sau https://www.youtube.com/watch?v=MKe88wm0C2AĐọc tiếp Gợi Ý Đề Tài Phân Tích Tấn Công Máy Chủ Web

Gợi Ý Đề Án Pentest Cho Sinh Viên Với Kali, Snort / Suricata (Secure Onion) – Target Metasploitable 2 và Trafic Malware

BQT có nhận được yêu cầu hỗ trợ của các sinh viên trường đại học PTIT về mô hình pentest lab, của một học viên lớp PENTEST + --- Trước tiên, các em hãy đọc full tài liệu BUild Pentest Lab của Kenvid Cadwell , người dạy lớp LPTmaster của EC-Council (APT Course) , tải … Đọc tiếp Gợi Ý Đề Án Pentest Cho Sinh Viên Với Kali, Snort / Suricata (Secure Onion) – Target Metasploitable 2 và Trafic Malware