Best Cyber Security Cert

Các chuyên gia InfoSec muốn đi đầu trong lĩnh vực bảo mật CNTT nên đạt được ít nhất một trong năm chứng chỉ bảo mật thông tin hàng đầu này. Nguồn https://www.businessnewsdaily.com/10708-information-security-certifications.html Theo "Báo cáo vi phạm dữ liệu giữa năm 2019" của Cyber ​​Risk Analytics , nửa đầu năm 2019 đã chứng kiến ​​hơn 3.800 vi phạm … Đọc tiếp Best Cyber Security Cert

10 Chứng chỉ Bảo Mật Thông Tin Tốt Nhất để Phát Triển Sự Nghiệp của Bạn

(Source Indee) Trong những năm qua, các công ty có sự hiện diện của kỹ thuật số đã áp dụng cách tiếp cận chủ động liên quan đến bảo mật thông tin, với những mô hình phòng thủ theo chiều sâu. Nhiều người đã chọn sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng và tìm cách … Đọc tiếp 10 Chứng chỉ Bảo Mật Thông Tin Tốt Nhất để Phát Triển Sự Nghiệp của Bạn