Chứng Chỉ Bảo Mật Thông Tin Như Lá Mùa Thu

Để học về bảo mật thông tin hay an toàn thông tin thì tốt nhất vẫn là đi theo các lộ trình dã vạch sẵn nhằm tiết kiệm thời gian, cho dù bạn có thể tự thiết kế cho mình 1 lộ trình. Nếu các bạn được tài trợ hay công ty chu cấp thì … Đọc tiếp Chứng Chỉ Bảo Mật Thông Tin Như Lá Mùa Thu

Chiêu sinh Khóa Học Comptia PENTEST+ (PT0-002)

CompTIA PENTEST + là khóa học trực tuyến dành cho các bạn đã hoàn thành Comptia Security + hoặc có kiến thức tương đương, đặc biệt với những ai đã hoàn thành CEH sẽ dễ dàng hấp thu các kiến thức và bài học Comptia PENTEST +. Thông báo chiêu sinh khóa học Comptia Pentest+: … Đọc tiếp Chiêu sinh Khóa Học Comptia PENTEST+ (PT0-002)