CEH v11 OPENLAB CVE-2021-34527 – PrintNightmare

Đây là demo của 1 member thuộc seri chương trình CEH v11 – PENTEST + PreOSCP

Xin chào, đây là chia sẽ của 1 member PreOSCP https://cehvietnam.com/2021/05/22/thong-bao-khai-giang-khoa-hoc-preoscp/
Khai thác minh họa CVE-2021-1675 PrintNightmare (CVE-2021-1675)
CVE-2021-1675, a Windows Print Spooler vulnerability that Microsoft patched in June 2021, presents a much greater danger than initially thought: researchers have proved that it can be exploited to achieve remote code execution and – what’s worse – PoC exploits have since been leaked
Demo by Nhat Anh


Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: