Bài Học Mẫu [ Live & Capture Video]

Các bài học bao gồm bài live stream hoặc video tùy môn học. Những bài live stream vẫn được capture video để học viên xe lại khi không tham gia live được. Những buổi live có thời gian

CEH – Live vào lúc 7 giờ 15 PM thứ 3 hàng tuần

CHFI Live vào lúc 7.15 PM thứ 4 hàng tuần

Các lớp thuộc chương trình Hacker Mũ Xám Live vào lúc 7.15 thứ 2 hàng tuần

Các lớp thuộc chương trình Comptia VIETNAM Live vào lúc 7.15 PM thứ 5 hàng tuần

Những ngày còn lại các bạn học qua learning path trên LMS với các video chi tiết, đầy đủ. Sau đây là một số bài học mẫu minh họa:

CEH v11 Live 26 02 21 Practice Online Lab Malware Threat : Đây là một bài học minh họa trên Security365 Practice Labs , sau đó được up lên stream

CHFI v9 Live Security365 Practice Labs 01 : Đây là một bài học của lớp CHFI v9 trong buổi live và up qua stream

GCEH 1 Metasploitable 3 Homework : Đây là bài tập homework của lớp GCEH 1

Các bài học mở rộng / tham khảo của lớp Hacking / Pentesting with Kali Linux

1 bình luận về “Bài Học Mẫu [ Live & Capture Video]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s