CEH v9 01 – Download vLab & Tool

Chào các bạn

Để  tham gia khóa học CEH v9 (2017) các bạn cần tải về các hệ thống vLab (là máy ảo) để thực hành sau đây :

Lab Thực Hành CEH v9

Dùng Vmware Player để chạy
1 – CEH v9 Tool https://goo.gl/EqJCrF
Slide : https://goo.gl/8InrYp
Lab Guide : https://goo.gl/pXiY3i
2 – THEROCK https://goo.gl/hfGAu0
3 – Kali Linux VM https://www.kali.org/downloads/
4 – Windows XP VM https://goo.gl/tHcW6P
5 – Windows 7 VM : Tự cài hoặc tải từ site Microsoft
6 – Windows 2008 VM: Tự cài hoặc tải từ site Microsoft
7 – OWAP bwa https://goo.gl/WdB1Yf
8 – Bee-Box https://goo.gl/cGNTJ4
9 – Metasploitable : https://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/

Các lab bổ sung : hãy tải từ Vulnhub theo các link sau :

1 – Hackademic RTB 1 https://www.vulnhub.com/entry/hackademic-rtb1,17/
2 – Hackademic RTB 2 https://www.vulnhub.com/entry/hackademic-rtb2,18/
3 – Mr Robot 1 https://www.vulnhub.com/entry/mr-robot-1,151/
4 – Minotaur https://www.vulnhub.com/entry/sectalks-bne0x00-minotaur,139/
5 – Nightmare CTF https://www.vulnhub.com/entry/wallabys-nightmare-v102,176/

Sau khi tải về hãy cài đặt Vmware Player (download tại https://goo.gl/X1YIWO) sau đó mở các file lab (nếu là file nén cần giải nén) như hướng dẫn chạy Lab Kali Linux + Metasploitable 2 sau đây:

 

Nếu có câu hỏi cần trao đổi các bạn hãy gởi dạng comment hoặc post status trên group CEH v9 VIET NAM

 

One thought on “CEH v9 01 – Download vLab & Tool

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s