Bộ Quốc phòng Singapore bị tấn công mạng, lộ thông tin 850 người

Hệ thống có nối mạng Internet của Bộ Quốc phòng Singapore đầu tháng trước bị đột nhập và dữ liệu cá nhân của 850 quân nhân và nhân viên bị lấy trộm.

Singapore đang truy tìm thủ phạm tấn công mạng. Ảnh: StraitsTimes

Singapore đang truy tìm thủ phạm tấn công mạng. Ảnh: StraitsTimes

Không có thông tin quân sự mật bị lấy trộm trong vụ xâm nhập hệ thống có nối mạng Internet, CNA dẫn Bộ Quốc phòng Singapore hôm qua cho biết. Thông tin quân sự mật được lưu trữ trong một hệ thống riêng biệt, không nối mạng Internet và có nhiều đặc điểm an ninh chặt chẽ hơn.

Hệ thống có nối mạng Internet được các quân nhân và nhân viên Bộ Quốc phòng sử dụng để truy cập mạng thông qua các cổng dành riêng ở cơ sở của Bộ và trại của lực lượng vũ trang Singapore. Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh thư. Không có mật khẩu nào bị đánh cắp.

Bộ Quốc phòng Singapore vẫn đang truy tìm thủ phạm. “Mục đích chính có thể là tiếp cận bí mật, nhưng nó bị ngăn chặn bằng hệ thống nối mạng Internet cách biệt hệ thống nội bộ của chúng tôi”, Bộ Singapore cho hay. Các chuyên gia an ninh cho rằng cuộc tấn công có thể do nhà nước bảo trợ.

Trọng Giáp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s