HashMyFiles – Calculate MD5/SHA1/CRC32 hashes of your files

HashMyFiles is small utility that allows you to calculate the MD5 and SHA1 hashes of one or more files in your system. You can easily copy the MD5/SHA1 hashes list into the clipboard, or save them into text/html/xml file. 
HashMyFiles can also be launched from the context menu of Windows Explorer, and display the MD5/SHA1 hashes of the selected file or folder.

Using HashMyFiles

HashMyFiles doesn’t require any installation process or additional DLL files. In order to start using it, simply run the executable file (HashMyFiles.exe). 
After you run it, you can add files and folders that you want to view their MD5/SHA1 hashes. You can do it by using the ‘Add File’ and ‘Add Folder’ options under the File menu, or simply by draging the files and folder from Explorer into the main window of HashMyFiles. 
After adding the desired files, you can copy the MD5/SHA1 hashes to the clipboard, or save the hashes list into text/html/xml file.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s