[Nield v0.5.0] Network Interface Events Logging Daemon

nield (Network Interface Events Logging Daemon) is a tool that receives notifications from the kernel through the netlink socket, and generates logs related to interfaces, neighbor cache (ARP,NDP), IP address (IPv4,IPv6), routing, FIB rules, traffic control.It can be configured using command-line options.
Options
the following options are supported.
Standard options:
-v
Displays the version and exit.
-h
Displays the usage and exit.
-p lock_file
Specifies the log file to use. Default is "/var/run/nield.log", if not specified.
-s buffer_size
Specifies the maximum socket receive buffer in bytes.

Logging options:
It uses the log file “/var/log/nield.log”, if neither “-l” nor “-L” specified.

-l log_file
Specifies the log file to use.
L syslog_facility
Specifies the facility to use logging events via syslog.

The standard syslog facilities are as follows:
auth, authpriv, cron, daemon, ftp, kern, lpr, mail, mark, news, security, syslog,
user, uucp, local0, local1, local2, local3, local4, local5, local6, local7
-d debug_file
Specifies the debug file to use.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s