[Patator v0.5] Multi-purpose brute-forcer, with a modular design and a flexible usage

Patator is a multi-purpose brute-forcer, with a modular design and a flexible usage.

Currently it supports the following modules:
* ftp_login : Brute-force FTP
* ssh_login : Brute-force SSH
* telnet_login : Brute-force Telnet
* smtp_login : Brute-force SMTP
* smtp_vrfy : Enumerate valid users using the SMTP VRFY command
* smtp_rcpt : Enumerate valid users using the SMTP RCPT TO command

* finger_lookup : Enumerate valid users using Finger
* http_fuzz : Brute-force HTTP/HTTPS
* pop_login : Brute-force POP
* pop_passd : Brute-force poppassd (not POP3)
* imap_login : Brute-force IMAP
* ldap_login : Brute-force LDAP
* smb_login : Brute-force SMB
* smb_lookupsid : Brute-force SMB SID-lookup
* vmauthd_login : Brute-force VMware Authentication Daemon
* mssql_login : Brute-force MSSQL
* oracle_login : Brute-force Oracle
* mysql_login : Brute-force MySQL
* mysql_query : Brute-force MySQL queries
* pgsql_login : Brute-force PostgreSQL
* vnc_login : Brute-force VNC
* dns_forward : Brute-force DNS
* dns_reverse : Brute-force DNS (reverse lookup subnets)
* snmp_login : Brute-force SNMPv1/2 and SNMPv3
* unzip_pass : Brute-force the password of encrypted ZIP files
* keystore_pass : Brute-force the password of Java keystore files

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s