PreCEH_Hướng Dẫn Chạy Lab – Sử Dụng Zoom – Đăng Kí Tài Khoản …

Chào các anh em

Đây không phải bài Live hay trình bày trên slide chính thức của ECC. Nhưng rất cần thiết với các bấn đề được trình bày như sau :

1 – Cách sử dụng Zoom để kết nối khi cần Live các bài quan trọng hay nền tảng , hoặc sermina

2 – Cách dùng email @hackermuxam.edu.vn để tạo Office365, đăng kí SHODAN Full Option

3 – Cách tải tài liệu trên Thư Viện Tin Học Ngàn GB !

Giới thiệu một số tài liệu hay được biên soạn Tiếng Việt dành cho anh em học viên và thành viên như Shodan, Volatiliti Command Ref

  • Giới thiệu thiết bị đặt bẫu Wifi được nhiều anh em sử dụng , đặc biệt tại sân bay Nội Bài (có thể nhờ anh em trong group ở Mỹ mua và gởi về giá rất thiện chí!

4 – Cách ghi nhớ nhiều tài khoản dùng LastPass

5 – Cách chạy các lab ảo với Vmware Player hay Vmware Workstation để run Kali VM, Metasploitable 2 / 3 và các máy ảo CoreLab được Admin dựng sẳn

6 – Giới thiệu Card Wifi chuẩn để Hack WIFI

7 – Các lệnh căn bản để chạy Kali Linux như locate, updatedb, ifconfig …

Bài trình bày 58 phút …

%d bloggers like this: