PreCEH – Nhập Môn 02 : Hướng dẫn các tool trên Kali 2018 và vấn đề liên quan

Trong bài nhập môn thứ 2 , các anh em hãy xem các tool trên Kali Linux và tìm hiểu cách copy data từ Windows (host) qua máy ảo Kali Linux

  • Cần có vmware tool
  • Hoặc share và mount (nếu dùng bản cài sẳn của Offensive Security sẽ có sẳn lệnh mount, nếu tự cài hãy xem script lệnh bash này và làm theo)
  • Cách chạy các dịch vụ với lệnh service, cách dừng, tạm dừng. Gán IP tĩnh với command (có thể dùng GUI cho dễ và không bị xóa khi restart)
  • Website www.sectools.org
  • Giới thiệu về Phishing SIM , một trong những xu thế đào tạo kèm thực hành hiệu quả nhất hiện nay trong nâng cao nhận thức An toàn thông tin.
  • Demo Social Fish để thấy những rũi ro ngày càng lớn của phishing
  • Trình bày tổng quát về malware.

 

%d bloggers like this: