Network Forensic _Phân Tích Gói PCAP Móc Malware

Network Forensic _Phân Tích Gói PCAP Móc Malware

Đây là một bài học thuộc chủ đề CHFI và thông qua việc khảo sát, dò tìm trong gói cap để phát hiện tín hiệu khả nghi, trích xuất malware nếu có …

%d bloggers like this: