Python Port

Nếu bạn chưa bao giờ lập trình hoặc không biết gì về Python thì cũng không quá lo lắng, mọi việc trước khi dễ đều khó và dẫu sao các bạn còn có người hướng dẫn là tôi 🙂

Tôi sẽ giúp các bạn bẫy “những hòn đá ngáng đường” để vượt quá những sức ỳ tâm lý mà ai cũng có. Thông thường, muốn vượt qua các chương ngại ta cần có những động lực để  “vượt lên chính mình” hoặc có một sự tác động nhẹ hay “không hề nhẹ” từ các ngoại lực hỗ trợ, mà ta tạm gọi là lực tương tác tốt. Và tôi hy vọng các lực hỗ trợ từ tôi là 1 lực tương tác tốt, để mà …

  • Nếu không giúp các bạn vượt qua trở ngại thì cũng gieo một mầm nhỏ vào đâu đó trong sâu thẳm của não bộ mỗi người, và mầm nhỏ đó sẽ vươn lên mạnh mẽ khi có một điều kiện thích hợp nào đó như các luồng nước tươi mát (ví dụ như là mong muốn có 1 trình độ python, program skill cao hơn, hay kiếm nhiều $$$ hơn )
  • Dù gì thì các bạn hãy vừa xem vừa mở laptop ra và type theo các dòng lệnh bash, hay python script hay các command liền nhé …
  • Lưu ý : Mặc dù tôi học về program ở university, cũng có làm về Java những năm đầu 2000 thì tôi cũng “giỏi” python và bash script cở phần lớn các bạn thôi !

Sau đây là 1 đoạn script Python , đầu tiên là khai báo về trình thông dịch python nằm ở đây, sau đó là import các hành thư viện. Các bạn có thể hình dung các hàm thư viên là một kho các công cụ hay tiện ích để chúng ta “chiến” một mục tiêu nào đó. Ví dụ, muốn vào rừng chặt cây cần import thùng độ nghề gồm cưa, đục, khoan, đồ ăn thức uống, máy phát tín hiệu cầu cứu …

Ở đây có 2 cái cần import là thư viện socket và sys để mở socket nhằm kết nối đến mục tiêu.

#!/usr/bin/python

import socket

import sys

if len(sys.argv) != 2:

print “Usage : vrfy.py <username>”

sys.exit(0)

// tiếp theo hãy tạo 1 socket

s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)

// hãy connet đến server 192.168.31.215 port 25

connect=s.connect((‘192.168.31.215’,25))

// nhận kết quả trả về qua biên banner hay gì cũng ok sau đó in ra

banner=s.recv(1024)

print banner

// verify user

s.send(‘VRFY’ +sys.argv[1] + ‘\r\n’)

result=s.recv(1024)

print result

//close socket

s.close()

 

Hãy dùng trình soạn thảo văn bản nào mà các bạn thấy thuận tiện, sau đó lưu lại thành tập tin vrfy.py

Có thể chạy file này với lệnh #python vrfy.py bob  hoặc ./vrfy.py  bod

Để kiểm tra tài khoản bob như hướng dẫn sau đây