Phân Tích Tiến Trình Lạ Với Process Explorer

Có một số tiến trình lạ nhìn vào có thể nhận thấy ngay, nhưng cũng có nhiều tiến trình không có gì lạ mặc dù chúng “rất lạ” thì cần phải có quy trình xử lý phức tạp hơn. Sau đây là các bước Phân Tích Tiến Trình Lạ Với Process Explorer :

Hack Metasploitable 3 p2

_Vulnerability Assessment (with Nessus 7) Các bạn tải lab về tại Thư Viên Tin Học và chạy với VirtualBox, Kali Linux thì chạy trên Vmware cho thuận tiện , rồi HACK ….

Kết nối máy ảo Virtualbox và Vmware

Trong lab tốc hành này ta sẽ kết nối Attacker KALI LINUX trên VmWare để Hack máy Metasploitable 3 trên Virtual Box. Các lab này học viên hãy download trong Thư Viên Tin Học. Các bạn chỉ cần cài OneDrive và đồng bộ hóa về cho nhanh và dễ dàng.

Đăng kí One Drive Miễn Phí 5 TB

Lưu ý : Bài hướng dẫn này chỉ dành cho các thành viên của các khóa học tại CEH VIETNAM. Với những tài khoản đã được cấu hình sẳn OneDrive các bạn có thể đăng kí dễ dàng, nhanh chóng để nhận được 5TB lưu trữ và đồng bộ hóa miễn phí, nhanh, mạnh và […]

BlackArch in Vmplayer

BlackArch là một distro tương tự như Kali Linux nhưng nặng kí hơn rất nhiều cả về nghĩa đen lần nghĩa bóng, với hơn 1000 công cụ và image máy ảo cài sẳn bung ra nặng đến 32 GB. Các bạn nào muốn tìm hiểu thêm các distro Top 10 về Hacking hãy tham khảo […]