Download Web Acunetix

Để dò quét lỗi tự động cho trang web có lẽ ít công cụ nào hay và mạnh mẽ hơn Acunetix. Các bạn hãy tìm để download công cụ này từ các trang chia sẽ và nên tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng, sau đây là video tổng quát và overview

Hacking với Armitage

Armitage như một lớp áo giáo diện đồ họa thân thiện với người dùng (GUI) của Metasploit, điều này có nghĩa là bản thân Armitage không thể từ khai thác mà nó sẽ gọi đến các chức năng này của MSF, do đó việc cài Armitage trên hệ thống Linux từ đầu sẽ trải qua […]