CEH v10 – Lab Guide Module 5 Vulnerability Analysis

Module 5 là module mới của CEH v10, trong chương này các bạn sẽ tìm hiểu về khái niệm VA và các bài thực hành trên các công cụ mạnh như là Nespose, GFI, OpenVAS … Lab Environment In this lab, you need:  Windows Server 2016 system  Windows Server 2012 system  Windows […]

CEH v10 – Lab Guide Module 4 Enumeration

Khái niệm liệt kê đôi khi hơi khó hiểu, nhưng nếu bắt tay vào làm lab thì các bạn sẽ hình dung ra ngay. Ví dụ wpscan có thể liệt kê hay enum các tài khoản của website wordpress, hay xfreerdp có thể liệt kê các tài khoản rdp chạy trên port 3389 nếu cơ […]

CEH v10 – Lab Guide Module 3 Scanning

Một trong những khác biệt của CEH v10 là tách phần scanning với quét lỗi bảo mật thành chương 3 và chương 5, trong khi chương 4 vẫn giữ nguyên là Enumeration. Việc chia tách này không có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật, nghĩa là các công cụ ứng dụng cho tình huống […]

CEH v10 – Lab Guide Module 2 Footprinting && Reconnaissance

Đây là tài liệu lab chính thức của CEH v10. Mặc dù vậy vẫn có nhiều bài khá “lạc hậu” nên chương trình CEH v10 của CEH VIETNAM bổ sung nhiều OpenLab để mới hơn chút, nên khóa học có thể gọi là CEH v10+ làm cho nhiều bạn hay thắt mắt. Tài liệu này […]