Cài Snort IDS Trên Kali Linux 2018.3

Cài Snort IDS Trên Kali Linux 2018.3 Snort thì quá mạnh mẽ và nổ tiếng rồi, ở đây chúng ta cài Snort IDS để phân tích nhanh các dữ liệu pcap offline thay vì phải up lên VirusTotal hay khi gói pcap có kích thước lớn

PreCHFI 02 _ Giới thiệu Tool WINUFO và Cách dùng FTK Image

Trong bài trình bày này chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng WinUFO và một số công cụ hay trên bộ tool. Đặc biệt là dùng FTK Image để thu thập dữ liệu folder, data … để có thể tiến hành phục hồi, phân tích. FTK Image còn có thể đọc cả file máy ảo. […]